onsdag 16 januari 2019

"Vi tränar tillsammans för att kunna själva"

Området i matematiken är just nu "Bråk" och dagens uppgift var att jämföra bråktal som har samma täljare. Efter en gemensam genomgång var det dags för lärparen att praktiskt undersöka och jämföra bråktal med samma täljare.


Tillsammans gick vi igenom vilka kunskapsmål och sociala mål vi skulle arbeta mot. Vi gjorde inte ett nytt Y-kort, utan använde ett som vi gjorde i höstas, då eleverna har bra koll på hur det ser ut, låter och känns.

Varje lärpar hade fått en whiteboardtavla, penna och en duk, som skulle användas tillsammans med elevernas praktiska bråkmaterial. Eleverna i lärparen skulle turas om att lägga ut bråk med samma täljare, därefter skulle kompisen rita dit rätt tecken, beroende på vilket bråk som var störst, eller lika stora. Därefter bytade de uppgift.
Några kände sig säkra på uppgiften och gick över till att skriva bråken direkt och därefter jämföra.


Efter den laborativa delen av lektionen utvärderade lärparen hur det hittills gått med kunskapsmålet och de sociala målen och vad de kunde arbeta vidare med.

Nästa del av lektionen handlade om att se om eleverna förstått kunskapsmålet så bra att de nu kunde utföra liknande uppgifter på egen hand. Nu var det dags att arbeta i matteboken!

Lektionen blev en APE, först Alla, därefter Par och sist Enskilt. 

Inga kommentarer: